Er jeg spilleavhengig? 

Spillavhengighet er når du ikke lenger har kontroll over spillingen din. Spillingen dominerer livet – både tanker, følelser og atferd.

Tar overhånd

Spilling kan være det første du tenker på når du våkner og det siste du tenker på før du sovner. Spillingen kan ha tatt over for mange dagligdagse aktiviteter og krever mer og mer tid og penger. Arbeid, familie, venner og andre sosiale forpliktelser nedprioriteres for å få muligheten til å spille. Til tross for de negative konsekvensene, har en spillavhengig store problemer med å slutte å spille.

Spør deg selv

Hvis du kjenner deg igjen i disse problemstillingene, kan du være en av mange som har problemer med spill:

  • Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?
  • Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?
  • Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?
  • Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?
  • Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la sjansen til å vinne gå fra deg?

Du er ikke alene, det finnes mange mennesker, kvinner og menn i alle aldre og yrker som har et pengespillproblem.

En person med spillproblemer vil fortsette å spille selv om konsekvensene av spillingen kan føre til store personlige, økonomiske og sosiale problemer. Spillavhengige har en urealistisk tanke om å vinne tilbake de tapte pengene ved å satse enda mer, noe som forsterker problemene.

Mange spillavhengige gjør også alt for å skjule konsekvensene av spillingen sin, slik sett er den en skjult avhengighet. Skammen over å spille gjør det for mange vanskelig å søke hjelp og de søker hjelp sent.

Du kan få hjelp

Alle bookies tilbyr totalgrenser som kundene selv kan sette på sin konto. Dette er grenser på hvor mye man kan tape i løpet av uke, måned eller et år for eksempel. Vet du selv at du er spilleavhengig eller i faresonen, vil vi i Oddshjelpen anbefale å sette fornuftige totalgrenser her så spillingen ikke ødelegger for livet på hjemmebane Totalgrensen har en åpenbar, skadebegrensende effekt, men tiltaket er først og fremst forebyggende.

Det finnes også annen hjelp å få – og det finnes behandlinger. Behandling av spilleavhengige som ønsker å slutte har gode resultater.

Hjelpelinjen 800 800 40 er en anonym og gratis hjelpetelefon (vanlig takst fra mobiltelefon). Ved å ringe dit kan du få råd og hjelp til å håndtere din spillesituasjon. Du kan få veiledning og informasjon om behandling og behandlingsalternativer.

Du kan også ringe Hjelpelinjen 800 800 40 for å få mer informasjon om faresignaler og konsekvenser ved spilleproblemer. Hvis du ønsker behandling for din spillavhengighet kan du også ta kontakt med NAV eller fastlegen din. 

Kilder:

Er jeg spilleavhengig? Hjelpelinjen. Hentet fra https://hjelpelinjen.no/er-jeg-spilleavhengig/